Stambyte Stockholm

Er trygghet igenom HELA stambytesprocessen

Om oss

JKON AB har som projektledare och beställarens förlängda arm, en 25-årig konsulterfarenhet av alla delmoment i genomförandet av tex stambyten inkl. badrumsrenoveringar.

Vi har tagit ansvar för cirka 25 000 stambytta badrum i bostadsrättföreningar med en storlek på mellan 10-850 lägenheter.

Ofta sker stambytet i kombination med andra åtgärder som sammantaget blir till bästa ekonomi för beställaren/föreningen.

Man tänker ofta att nej, vi sköter det hela själva, det blir billigast så. Sanningen är dessvärre att sköts inte hela processen på ett kvalificerat sätt blir det ofta betydligt dyrare i slutändan.

Om ni sitter i en Brf-styrelse har ni också ett juridiskt ansvar mot era medlemmar.