Stambyte Stockholm

Er trygghet igenom HELA stambytesprocessen

Stambyte

Föreningar som varit med om stambyte i Stockholm känner alltid efteråt att det var väldigt mycket mer komplicerat än vad man trodde från början. Ta därför alltid hjälp av konsult i tidiga skeden.

Det är då ni har möjlighet att påverka slutresultatet till 100%. Att ändra förutsättningarna under resans gång kostar nästan alltid stora pengar.

En del bostadrättsföreningar/fastighetsägare ser inte initialt, att det är många frågor som måste projekteras, diskuteras och beslutas om innan ett genomförande kan ske. Under årens lopp har vi tyvärr fått höra om misslyckade upphandlingar där föreningar bett om anbud utan att veta vad man egentligen vill ha och det har också visat sig när notan skall betalas.

Stora investeringar av den här karaktären skall alltid projekteras så att kommande anbudsgivare har samma förutsättningar för att lämna anbud. Det ger också möjlighet till korrekt anbudsutvärdering

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur stambyten går till, eller vilka övriga tjänster vi erbjuder.