Stambyte Stockholm

Er trygghet igenom HELA stambytesprocessen

Våra tjänster

Vi arbetar som projektledare med allt som har med kvalificerat genomförande av tex stambyten, men självklart ingår ofta i många stambytesentreprenader även andra åtgärder, som byte av elinstallationer, fasad/tak/balkongarbeten, energiåtgärder mm.

Teknik-ekonomi-förenings/boendefrågor, allt hanteras med stor respekt för Er som beställare.

Att anlita konsulter är att köpa kunskap. Tyvärr är denna kunskap ofta paketerad på ett standardmässigt sätt. Lösningarna blir därefter standardmässiga. I vissa fall räcker detta gott och väl, medan det i andra fall är helt nödvändigt med ett stort mått av kreativitet för att ro skutan i land.

Vi på JKON AB trivs allra bäst när vi tvingas prova något nytt, gå en annan väg eller tänka helt tvärtom. Det som driver oss är nyfikenheten, viljan att upptäcka nya saker. Har man viljan försöker man mer, försöker man mer lyckas man bättre. Och det är därför JKON AB har haft förmånen att få arbeta med så många projekt som verkligen utmanat vår kreativitet.