Stambyte Stockholm

Er trygghet igenom HELA stambytesprocessen

Våra övriga tjänster

Verktyg utlagda på bord

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som hjälper fastighetsägare vid såväl nybygge som underhåll och renoveringar.

Utöver stambyte i Stockholm kan ni även få hjälp med följande:

Fasadrenovering

En hel och snygg fasad är A och O för hur en fastighet uppfattas. Låt oss hjälpa er med såväl planering som upphandling och ledning av projektet så kommer ni snart ha den nya fasaden på plats.

Takrenovering

Taket är en av byggnadens viktigaste delar. Är det inte tätt kan stora skador uppstå på kort tid. Även uppvärmningskostnader påverkas kraftigt av hur isoleringen är i taket. Låt oss se över taken i era fastigheter för att se vilka åtgärder som kan behövas.

Fönsterrenovering

Även fönstren påverkar uppvärmningskostnader, innemiljö och buller. En renovering eller ett byte av fönstren kan ge en bättre fastighetsekonomi.

Ventilation

God ventilation är viktigt för att de som bor eller arbetar i en byggnad ska må bra. Det finns även lagkrav som måste uppfyllas gällande ventilationen. Vi hjälper er med OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt luftkvalitetsmätning för att se efter om det finns behov av förbättringsåtgärder. Vi kan även hjälpa er med upphandling och ledning av lämplig entreprenad för att åtgärda eventuella problem.

Elinstallationer

Många byggnader har äldre elinstallationer som kan behöva ses över. Vi utför inspektioner och föreslår åtgärder med mera.