Våra övriga tjänster

rördragning vid badrumsrenovering

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som hjälper fastighetsägare vid såväl nybygge som underhåll och renoveringar.

Utöver stambyte i Stockholm kan ni även få hjälp med följande:

Fasadrenovering

En hel och snygg fasad är A och O för hur en fastighet uppfattas. Låt oss hjälpa er med såväl planering som upphandling och ledning av projektet så kommer ni snart ha den nya fasaden på plats.

Takrenovering

Taket är en av byggnadens viktigaste delar. Är det inte tätt kan stora skador uppstå på kort tid. Även uppvärmningskostnader påverkas kraftigt av hur isoleringen är i taket. Låt oss se över taken i era fastigheter för att se vilka åtgärder som kan behövas.

Fönsterrenovering

Även fönstren påverkar uppvärmningskostnader, innemiljö och buller. En renovering eller ett byte av fönstren kan ge en bättre fastighetsekonomi.

Ventilation

God ventilation är viktigt för att de som bor eller arbetar i en byggnad ska må bra. Det finns även lagkrav som måste uppfyllas gällande ventilationen. Vi hjälper er med OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt luftkvalitetsmätning för att se efter om det finns behov av förbättringsåtgärder. Vi kan även hjälpa er med upphandling och ledning av lämplig entreprenad för att åtgärda eventuella problem.

Elinstallationer

Många byggnader har äldre elinstallationer som kan behöva ses över. Vi utför inspektioner och föreslår åtgärder med mera.

Välkommen

Vi är ett konsultföretag som är specialiserade på att upphandla och leda stambyten (med eller utan badrumsrenovering) samt andra entreprenader som är nödvändiga för att hålla byggnader i gott skick, utvändigt såväl som invändigt. Vår roll är att vara bostadsrättsföreningens eller fastighetsägarens förlängda arm.

Kontakta oss för frågor via mail, eller boka ett möte med oss. Ett sådant möte utan skyldigheter eller kostnader är ofta väldigt bra för att bygga upp er kunskapsbank inför fortsättningen. Det är i tidiga skeden som nyttan är störst med ett sådant möte.

Kontakta oss

M5 Bygg AB
Drottningsholmsvägen 38
112 19 Stockholm

Tel: 08-121 575 05

E-post: [email protected]

Vi är ett konsultföretag med stambyten som specialitet