Stambyte Stockholm

Er trygghet igenom HELA stambytesprocessen

Stambyte

Nyrenoverat badrum efter stambyte

Föreningar som valt att själva upphandla och leda stambyte i Stockholm känner ofta efteråt att det var väldigt mycket mer komplicerat än vad man trodde från början. Ta därför alltid hjälp av konsult i tidiga skeden. Det är först då som ni har möjlighet att påverka slutresultatet till 100%. Att reparera felsatsningar under resans gång blir ofta mycket kostsamt.

En del bostadsrättsföreningar/fastighetsägare ser inte initialt till att det är många frågor som måste projekteras, diskuteras och beslutas om innan ett genomförande kan ske. Under årens lopp har vi tyvärr fått höra om misslyckade upphandlingar där föreningar har bett om anbud utan att veta vad man egentligen vill ha, vilket har lett till obehagliga överraskningar då notan skall betalas.

Stora investeringar av den här karaktären skall alltid projekteras så att kommande anbudsgivare har samma förutsättningar för att lämna anbud. Det ger också möjlighet till korrekt anbudsutvärdering.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur stambyten går till, eller vilka övriga tjänster vi erbjuder.