Stambyte

Mer information om stambyte

Föreningar som valt att själva upphandla och leda stambyte i Stockholm känner ofta efteråt att det var väldigt mycket mer komplicerat än vad man trodde från början. Ta därför alltid hjälp av konsult i tidiga skeden. Det är först då som ni har möjlighet att påverka slutresultatet till 100%. Att reparera felsatsningar under resans gång blir ofta mycket kostsamt.

En del bostadsrättsföreningar/fastighetsägare ser inte initialt till att det är många frågor som måste projekteras, diskuteras och beslutas om innan ett genomförande kan ske. Under årens lopp har vi tyvärr fått höra om misslyckade upphandlingar där föreningar har bett om anbud utan att veta vad man egentligen vill ha, vilket har lett till obehagliga överraskningar då notan skall betalas.

Stora investeringar av den här karaktären skall alltid projekteras så att kommande anbudsgivare har samma förutsättningar för att lämna anbud. Det ger också möjlighet till korrekt anbudsutvärdering.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur stambyten går till, eller vilka övriga tjänster vi erbjuder. 

Nyrenoverat badrum efter stambyte

Välkommen

Vi är ett konsultföretag som är specialiserade på att upphandla och leda stambyten (med eller utan badrumsrenovering) samt andra entreprenader som är nödvändiga för att hålla byggnader i gott skick, utvändigt såväl som invändigt. Vår roll är att vara bostadsrättsföreningens eller fastighetsägarens förlängda arm.

Kontakta oss för frågor via mail, eller boka ett möte med oss. Ett sådant möte utan skyldigheter eller kostnader är ofta väldigt bra för att bygga upp er kunskapsbank inför fortsättningen. Det är i tidiga skeden som nyttan är störst med ett sådant möte.

Kontakta oss

M5 Bygg AB
Drottningsholmsvägen 38
112 19 Stockholm

Tel: 08-121 575 05

E-post: [email protected]

reco logotyp

Vi utför flera olika typer av entreprenader i Stockholm och Uppsala